پروژه توان افزایی زنان

پروژه توان افزایی زنان سرزمینمان

« سنجش توانمندی های کسب شده توسعه جویان »

سنجش توانمندی های کسب شده توسعه جویان

تاریخ ارسال : دوشنبه , 21 خرداد 1397

 

در تاریخ ۲۰ خرداد جلسه ای به منظور سنجش توانمندی های کسب شده توسعه جویان در منطقه ۱۹ برگزار گردید.

 

در این جلسه گروه های کسب و کاری شکل گرفته به تشریح مسیر توانمندی خود( چالش ها، دستاوردها و تجارب و ...) پرداخته، عملکرد خود را مورد نقد و بازبینی قرار دادند. این جلسه توسط تسهیلگران جمعیت آینده برتر هدایت گردید.

 

 

 

پروژه ها

تمام پروژه های آینده برتر را اینجا ببینید

گروه های همکار

موسسه مطالعاتی حامیان فردامجله سیب سبزالو دکترشبکه اجتماعی ورزشی طرفداریراهنمای آنلاین دکوراسیون و معماری چیدانهجمعیت طلوع بی نشان هاپایگاه خبری و اطلاع رسانی رکنا
« شما نیز به جمع همکاران آینده برتر بپیوندید »