پروژه توان افزایی زنان

پروژه توان افزایی زنان سرزمینمان

« درباره ما »

 "آینده برتر"مجموعه‌ای از افرادیست که باور دارند با یادآوری کردن توانایی‌ها و تمرین و ممارست می‌توان به خواسته‌ها رسید، به سبکی از زندگی که استفاده از توانمندی‌ها و اعتماد به خود، اولین انتخاب هر روز زندگی، بعد از نفس کشیدن باشد. "آینده برتر" درست در همین شلوغی‌های روزمره شکل گرفت، جایی که فراموش کردن داشته‌ها و توانایی‌ها، بزرگترین عامل عقب‌نشینی و تردید می‌شود، درست همان‌جا تصمیم گرفت که رسالتش یادآوری باشد، یادآوری از طریق آموزش، مشاوره، همراهی و بسترسازی...

 "آینده برتر"باور دارد که توانمندسازی یک واژه زیبا نیست، بلکه یک فرایند است. فرایندی که آغازی دارد و استمرار و تلاش بعد از آن، پایان خوشی را رقم می‌زند توانمندسازی حتی یک آموزش نیست، "آینده برتر" فقط قدم اول را آموزش می‌داند و دیده‌بانی ومربی‌گری همراهانش را تا پایان خوش این فرایند از وظایف مهم خودش می‌داند.

 

 

هیئت موسس آینده برتر:

 

سمت: مدیرعامل موسسه آینده برتر

تحصیلات: کارشناسی پرستاری

پست الکترونیک: k.shahinnia@gmail.com

سمت: عضو هیات مدیره موسسه آینده برتر

تحصیلات: کارشناسی مدیریت جهانگردی

پست الکترونیک: mohseni1977@gmail.com

سمت: کارشناس آموزش، تسهیلگری و عضو هیئت مدیره

تحصیلات: کارشناسی مدیریت صنعتی

پست الکترونیک: maryambarikani93@gmail.com

سمت: عضو هیات مدیره موسسه آینده برتر

تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی برای مهندسین

پست الکترونیک: m.sadri.kh@gmail.com

سمت: نائب رییس هیئت مدیره و معاون آموزشی

تحصیلات: کارشناسی علوم تربیتی - گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

پست الکترونیک: a.haratizadeh@gmail.com

سمت:  عضو هیات مدیره موسسه آینده برتر

تحصیلات: کارشناسی ارشد علوم اجتماعی

پست الکترونیک: z_azita@yahoo.com

 

 

 

گروه های همکار

پایگاه خبری و اطلاع رسانی رکناموسسه مطالعاتی حامیان فرداشبکه اجتماعی ورزشی طرفداریپورتال خبری برترین هامجله سیب سبزالو دکترمجله پزشکی دکتر سلام
« شما نیز به جمع همکاران آینده برتر بپیوندید »